Dorota Wrona
Chopina 5/8, 20-023 Lublin
NIP: 712-165-56-95
Regon: 430708329
tel. (081) 534 73 55
tel. kom. 0 696 077 619
mail: dorotawrona@prace-magisterskie.net.pl
belka
Pisanie Prac - Pisanie Prac Magisterskich prace-magisterskie.net.pl
Portal prace-magisterskie.net.pl zajmuje się pomocą w różnego rodzaju opracowaniach autorskich w tym także udziela fachowej pomocy osobom potrzebującym pomocy w pisaniu prac. Usługę wspomnianej pomocy pisania prac firma wykonuje na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej od roku 1996. Zatem doświadczenie portalu w pomocy pisania prac jest ogromne.

Portal prace-magisterskie.net.pl oferuje:
 • Autorskie opracowania na wysokim poziomie merytorycznym
 • Gwarantuje przestrzeganie prawa autorskiego
 • Wskaźnik plagiatu nie wyższy od 5%
 • Wyłącznie bezpośredni kontakt z osobą realizującą zlecenie pomocy w pisaniu prac
 • Bezpłatne konsultacje w trakcie realizacji zlecenia
Ze względu na odpowiedzialność przygotowywanych treści zarówno pod względem merytorycznym jak i ze względu na uniknięcie plagiatu portal prace-magisterskie.net.pl nie korzysta z żadnych pośredników, osoba pisząca jest w bezpośrednim i stałym kontakcie z osobą, która potrzebuje pomocy w pisaniu prac.
Cechą wyróżniającą portal prace-magisterskie.net.pl jest to, że realizowane są opracowania nie ze wszystkich możliwych dziedzin, lecz wyłącznie z tych obszarów, w których portal się specjalizuje, zaś osoba bezpośrednio odpowiedzialna za przygotowany materiał jest biegła w podjętej problematyce. Gwarantuje to przede wszystkim wysoką jakość pisania prac, pełny i stały kontakt osoby odpowiedzialnej za stronę merytoryczną pracy, szybką i sprawną wymianę informacji o etapach pisania pracy, a także sprawną i rzetelną jej poprawę.

Specjalizacją portalu prace-magisterskie.net.pl w zakresie pisanie prac jest:
 • Analiza statystyczna i ekonomiczna
 • Badania ankietowe
 • Rachunkowość
 • Statystyka
 • Prawo podatkowe
 • Bankowość i rachunkowość bankowa

Wszelkie prawa zastrzeżone przez prace-magisterskie.net.pl
Pomoc w zakresie: prace magisterskie, prace licencjackie, pisanie prac, pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich oraz analiza finansowa
Wszystkie wykonywane opracowania mogą być wykorzystane wyłącznie w taki sposób, aby nie naruszać art. 272 kodeksu karnego oraz przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Otrzymane materiały należy traktować wyłącznie jako pomoc w pisaniu własnej pracy. Można je, użyć tylko jako dodatkową literaturę, pomocną do stworzenia swojej własnej autorskiej pracy, mogą one służyć wyłącznie jako baza wyjściowa jak również jako zarys problematyki do dalszych rozważań. link